watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

قاضی‌زاده هاشمی: یکی از مشکلات نظام اداری نحوه تقسیم وظایف است.

6 تماشا
admin
admin
08 Jun 2021

⁣قاضی‌زاده هاشمی: یکی از مشکلات نظام اداری نحوه تقسیم وظایف است. ما ۳۸ سازمان فعال در حوزه فرهنگی داریم که همین وضع در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. ما باید بازطراحی جدیدی برای حکمرانی دولت انجام دهیم.

نمایش بیشتر


0 نظرات مرتب سازی با

نظری وجود ندارد