watermark logo
Advertisement will close in (7)
Ads

⁣رضایی: در برنامه ما تربیت زمامداران آینده در همه بخش‌ها به‌طور جدی لحاظ شده است

3 تماشا
admin
admin
08 Jun 2021

⁣⁣رضایی: در برنامه ما تربیت زمامداران آینده در همه بخش‌ها به‌طور جدی لحاظ شده است. در تمام استان‌ها مدرسه تربیت زمامداران آینده تاسیس خواهم کرد. یک سال است این کار را شروع کرده‌ام و هزار جوان تربیت کرده‌ام.

من اینترنت ارزان به زنان سرپرست خانوار برای تولید و فروش خواهم داد. محدودیت‌هایی که برای زنان ورزشکار ایجاد شده مانند خواهران منصوریان که نتوانستند به ورزشگاه بروند را رفع خواهم کرد.

نمایش بیشتر


0 نظرات مرتب سازی با

نظری وجود ندارد