watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

بعد از این


⁣جلیلی: کشور را معطل مسائل پوچ کردند

7 تماشا
admin
1
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

مشکل ما نسبت به دولت این است که همه چیز را معطوف به چند کشور کرده‌اند. اگر ۲۰۰ کشور دنیا داریم، باید همه فرصت‌ها را روی میز بگذاریم و مجموعه ای از آن‌ها را بالفعل کنیم. ما می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و با ابزار اقتصادی دشمن را پشیمان کنیم.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با

بعد از این