watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

رئیسی: کسانی در همین سالن مناظرات گفتند که ما زبان صحبت با دنیا را بلدیم

15 تماشا
admin
admin
08 Jun 2021

⁣رئیسی: کسانی در همین سالن مناظرات گفتند که ما زبان صحبت با دنیا را بلدیم، یک دانشجو هم می‌داند کسی که می‌خواهد مذاکره کند نباید بگوید آب خوردن به مذاکرات مربوط است و نباید بگوید خزانه خالی است

هر دولتی سرکار بیاید یکی از مسئولیت‌های مهمش رفع تحریم‌های ظالمانه است. خنثی سازی تحریم‌ها هم باید در دستور کار قرار بگیرد. اما اقتصادمان را شرطی نکنیم.

نمایش بیشتر


0 نظرات مرتب سازی با

نظری وجود ندارد