watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

بعد از این


رئیسی: کسانی در همین سالن مناظرات گفتند که ما زبان صحبت با دنیا را بلدیم

8 تماشا
admin
1
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

⁣رئیسی: کسانی در همین سالن مناظرات گفتند که ما زبان صحبت با دنیا را بلدیم، یک دانشجو هم می‌داند کسی که می‌خواهد مذاکره کند نباید بگوید آب خوردن به مذاکرات مربوط است و نباید بگوید خزانه خالی است

هر دولتی سرکار بیاید یکی از مسئولیت‌های مهمش رفع تحریم‌های ظالمانه است. خنثی سازی تحریم‌ها هم باید در دستور کار قرار بگیرد. اما اقتصادمان را شرطی نکنیم.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با

بعد از این