watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

بعد از این


⁣زاکانی: بخش عمده مشکلات کشور به بانک مرکزی برمی‌گردد/ کی‎بود کی‎بود من نبودم درست نیست

2 تماشا
admin
1
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

اینجا گفته شد برخی صدای کوله‌برها هستند. چرا آقای همتی در دولت جلوی قاچاق رسمی را نگرفتند تا با ایجاد اشتغال برای کوله‌بران زندگی عزتمند ایجاد کنند.

امروز مشکل بی‌عدالتی دربرابر تبعیض‌ها و فسادهاست، مشکل آزادی‌خواهی در برابر استبداد است. آقایان که در دولت کنونی بودند بگویند که در کدام سمت این ماجرا می‌ایستند؛ که خب مشخص است کدام طرف هستند. اینجا نیاز به کارنامه دارد نه مظلوم‌نمایی. سال ۹۶ بعضی‌ها با همین شیوه رای گرفتند از مردم اما آدم نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با

بعد از این