watermark logo

⁣زاکانی: نماینده دولت روحانی اینجاست و حاضر به مناظره نیست

3 تماشا
admin
admin
08 Jun 2021

ما نرخ رشدمان به ۰.۸ درصد رسیده که یک عدد بحرانی است. ما ۳.۵ میلیون زوج نابارور داریم. اولین اقدام من بیمه این زوج‌ها است که بچه‌دار شدن به دل این جوانان نماند.

دولتی که آقای روحانی ایجاد کرد، باعث شد که ماهی ۱ میلیون فقط هزینه پوشک بچه‌ها شود. این دولت بلایی را سر مردم آورده که ۲۸ درصد حقوق برای خارج تهران و ۵۸ درصد از حقوق را در تهران فقط برای مسکن بدهند.

نمایش بیشتر


0 نظرات مرتب سازی با

نظری وجود ندارد