watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

⁣همتی: من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم. چون دولت من حامی آسیب‌پذیرترین افراد است

1 تماشا
admin
0
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

من صدای بی‌صداها و قدرت بی‌قدرت‌ها هستم. دولت من حامی آسیب‌پذیرترین افراد جامعه خواهد بود. کوله‌برها، سوخت‌برها، بی‌شناسنامه‌ها، بیکاران، افراد دارای معلولیت، بیماران خاص، معتادان، زنان سرپرست، کودکان بی‌سرپرست و... اهداف اصلی من خواهند بود.

به شیوه مناظره انتقادی دارم و معتقدم مناظره شبیه مسابقه هفتگی شده است. ضروری است سوالات بهتر و مرتبط با مسايل مردم مطرح شود.

کنون انتخاب میان بد و بدتر و خوب و خوب تر نیست، انتخاب برای آن است که امکان کنشگری و تنفس شهروندان باز بماند.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با