watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

⁣همتی: مسائل مرتبط با تحریم در اولویت اول دولت من قرار خواهد گرفت

4 تماشا
admin
0
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

⁣همتی: مسائل مرتبط با تحریم در اولویت اول دولت من قرار خواهد گرفت

مسائل مرتبط با تحریم در اولویت اول دولت من قرار خواهد گرفت. البته مسائل مختلفی وجود دارد اما این موضوع در اولویت اول قرار رد.

بعضی معتقدند اقوام و مذاهب برای کشور به عنوان تهدید محسوب می‌شوند و من در جایگاه‌های مدیریتی ارشد و مناصب کلیدی ۳ برابر بیشتر از ظرفیت کنونی از دوستان اهل سنت استفاده خواهم کرد.

مخالف بازداشت معتادان هستم. معتادان ناشی از عدم وجود ظرفیت‌های شغلی و سیاست‌های اشتباه در کشور هستند.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با