watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

بعد از این


زاکانی: مردم عزیز! بیش از سه دهه است عده‌ای بر اقتصاد مملکت خیمه زده‌اند

3 تماشا
admin
0
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

⁣زاکانی: مردم عزیز! بیش از سه دهه است عده‌ای بر اقتصاد مملکت خیمه زده‌اند و تمام سرمایه‌ها و امکانات کشور را به سمت و سویی سوق دادند که از قِبل تبعیض خودشان کاخ نشین‌اند و مردم کوخ‌نشین.

بنده اولین کاری که خواهم کرد این است که دولت را از موضع اشرافی‌گری به موضع نوکری مردم وامی‌دارم. کاری خواهم کرد که مفسدان راهی برای تنفس نداشته باشند.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با

بعد از این