watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

⁣رضایی: مسئله عدالت و فقرزدایی نیاز به یک جراحی بزرگ دارد

0 تماشا
admin
0
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

مسئله عدالت و مسئله فقر زدایی نیاز به جراحی‌های بزرگ و اقدامات بزرگ دارد طرحی که من برای رفع فقر دارند طرح کفایت زندگی است که از پنج محور تشکیل می‌شود.

با برنامه‌ای که دارم امیدوارم یک فقیر در کشور پیدا نشود. می‌خواهیم به معنای واقعی نفت را ملی کنم. بعد از این اتفاقات امیدوارم حتی یک فقیر در ایران پیدا نشود.

چرا از یارانه وقتی می‌گویم، صدایتان بالا می‌رود؛ چطور برای سلاطین رانت منابع دارید اما برای مردم نداریم؟

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با