watermark logo
Advertisement will close in (5)
Ads

⁣جلیلی: طرح تحول سلامت تنها هزینه‌ها را چند برابر کرد

2 تماشا
admin
0
منتشر شده در 08 Jun 2021 / در خبری

حوزه سلامت یکی از موضوعاتی است که در خارج از محدوده تنها یک وزارت قرار دارد. رییس جمهور باید در چنین موضوعات سیستم را هماهنگ و یک‌دست بسیج کند و پیش ببرد.

طرح تحول سلامت طرحی بود که صرفا هزینه‌ها را چند برابر کرد. اگر مدعی پروژه‌ای در حوزه سلامت هستیم باید در قالب مسئولیت برای تمام وزارت‌خانه‌ها تعریف شود.

اگر درگیر کار نمایشی باشید کشور بعد از هشت سال تازه متوجه می‌شود که در راه غلط قرار داشته است.

نمایش بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی با