متفرقه

ویدیو بلوک
33 بازدید · بیش از 10 روز

مهسا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت شده و فیلم منتشر شده توسط پلیس نشان می دهد که او چگونه پس از گفتگو با مامور زن ارشاد حالش بد شده و متاسفانه ۳ روز بعد از دنیا می رود ..

ویدیو بلوک
13 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣فوتیج قدم زدن در ساحل