دیگر

ویدیو بلوک
57 بازدیدها · پیش 5 ماه ها

مهسا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت شده و فیلم منتشر شده توسط پلیس نشان می دهد که او چگونه پس از گفتگو با مامور زن ارشاد حالش بد شده و متاسفانه ۳ روز بعد از دنیا می رود ..

ویدیو بلوک
19 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣فوتیج قدم زدن در ساحل