ترکیه ای

زیر رده

ویدیو بلوک
53 بازدیدها · پیش 5 ماه ها

⁣سریال قسم (سوگند) قسمت 478 - زیرنویس فارسی چسبیده

ویدیو بلوک
64 بازدیدها · پیش 5 ماه ها

⁣سریال سوگند قسمت 477 - زیرنویس فارسی چسبیده

ویدیو بلوک
164 بازدیدها · پیش 5 ماه ها

⁣⁣دانلود قسمت 476 سریال قسم (سوگند) با لینک مستقیمدر صورت عدم نمایش در مرورگر موزیلا از مرورگر های کروم و ادج استفاده نمایید.

ویدیو بلوک
91 بازدیدها · پیش 5 ماه ها

⁣دانلود قسمت ۴۷۵ سریال قسم (سوگند) با لینک مستقیمدر صورت عدم نمایش در مرورگر موزیلا از مرورگر های کروم و ادج استفاده نمایید.

ویدیو بلوک
128 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ سریال قسم قسمت 470 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
92 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ سریال قسم قسمت 471 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
66 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ سریال قسم قسمت 472 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
112 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣سریال قسم قسمت 473 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
71 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 13/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
31 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 12/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
26 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 11/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
67 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 10/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
23 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 9/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
58 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 8/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
21 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 7/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
30 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 6/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
27 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 5/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
34 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 4/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
27 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 3/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
15 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 2/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
25 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 1/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
31 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 17- Mahkum

ویدیو بلوک
13 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 16- Mahkum

ویدیو بلوک
22 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 15- Mahkum

ویدیو بلوک
44 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 14- Mahkum

ویدیو بلوک
28 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 13- Mahkum

ویدیو بلوک
26 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 12- Mahkum

ویدیو بلوک
14 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 11- Mahkum

ویدیو بلوک
22 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 10- Mahkum

ویدیو بلوک
12 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 9- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
48 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 8- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
22 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 7- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
31 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 6- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
22 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 5- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
36 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 4- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
19 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 2- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
24 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 2- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
33 بازدیدها · پیش 6 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت اول - Mahkum

⁣خلاصه داستان:

، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
119 بازدیدها · پیش 7 ماه ها

⁣دانلود سریال ترکی امانت قسمت 416 با زیرنویس فارسی چسبیده - emanatسریال ترکی امانت Emanet قسمت 10 با زیرنویس فارسی چسبیده
42,023

فیلمفلیکس

فیلمفلیکس201 دنبال کننده
سریال ترکی امانت Emanet قسمت 10 با زیرنویس فارسی چسبیده
.
خلاصه داستان:
یامان کریملی یک تاجر موفق و جوان است که در کودکی دوران سختی داشت اما هرگز تسلیم نشد و حتی با هر مانعی قدرتمندتر می شد. او زندگی خود را از صفر شروع کرد و در گذر زمان بسیار ثروتمند شد. تمام آنچه که او در دنیای خود دارد خانواده ای است که او باید پس از مرگ پدرش از آنها مراقبت کند. او در گذشته قلب خود را به روی تمام احساسات عاشقانه بسته بود و تنها نقطه ضعف او برادرزاده 5 ساله اش یوسف است. یوسف در آغوش عموی خود بسیار محافظت می شود، اما او عشق و همدلی را دوست دارد. تنها تصویر عشق و همدلی در ذهن او خاله سحرش است. سحر دختری زیبا و فروتن است که با پدربزرگش زندگی می کند. زندگی او با مرگ خواهرش که عروس خانواده کریملی بود، متزلزل می شود. از این پس او میراثی (امانت خواهرش) دارد که باید به هر قیمتی از آن مراقبت کند. این سریال ماجرای این دو شخص و اسرار پنهان در عمارت کریملی را روایت میکند

ویدیو بلوک
18 بازدیدها · پیش 8 ماه ها

⁣دانلود سریال مارال: حکایت زیبای من - قسمت دوازدهم- Maral: En güzel Hikayem
Showing 1 out of 2