ترکیه ای

زیر دسته

ویدیو بلوک
23 بازدید · بیش از 15 روز

⁣سریال قسم (سوگند) قسمت 478 - زیرنویس فارسی چسبیده

ویدیو بلوک
21 بازدید · بیش از 15 روز

⁣سریال سوگند قسمت 477 - زیرنویس فارسی چسبیده

ویدیو بلوک
92 بازدید · بیش از 24 روز

⁣⁣دانلود قسمت 476 سریال قسم (سوگند) با لینک مستقیمدر صورت عدم نمایش در مرورگر موزیلا از مرورگر های کروم و ادج استفاده نمایید.

ویدیو بلوک
53 بازدید · بیش از 24 روز

⁣دانلود قسمت ۴۷۵ سریال قسم (سوگند) با لینک مستقیمدر صورت عدم نمایش در مرورگر موزیلا از مرورگر های کروم و ادج استفاده نمایید.

ویدیو بلوک
104 بازدید · بیش از 1 ماه

⁣ سریال قسم قسمت 470 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
56 بازدید · بیش از 1 ماه

⁣ سریال قسم قسمت 471 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
48 بازدید · بیش از 1 ماه

⁣ سریال قسم قسمت 472 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
91 بازدید · بیش از 1 ماه

⁣سریال قسم قسمت 473 با زیرنویس فارسی

ویدیو بلوک
44 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 13/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
15 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 12/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
16 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 11/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
54 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 10/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
14 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 9/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
36 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 8/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
10 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 7/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
19 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 6/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
21 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 5/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
17 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 4/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
16 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 3/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
5 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 2/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
16 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی بلای جان دوبله فارسی / قسمت 1/ Bas Belasi 2021

ویدیو بلوک
13 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 17- Mahkum

ویدیو بلوک
2 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 16- Mahkum

ویدیو بلوک
9 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 15- Mahkum

ویدیو بلوک
13 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 14- Mahkum

ویدیو بلوک
15 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 13- Mahkum

ویدیو بلوک
15 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 12- Mahkum

ویدیو بلوک
6 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 11- Mahkum

ویدیو بلوک
11 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣ دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 10- Mahkum

ویدیو بلوک
6 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 9- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
12 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 8- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
13 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 7- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
8 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 6- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
9 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 5- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
21 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 4- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
8 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 2- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
15 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت 2- Mahkum

⁣خلاصه داستان:

محکوم ، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
6 بازدید · بیش از 2 ماه

⁣دانلود سریال ترکی محکوم دوبله فارسی قسمت اول - Mahkum

⁣خلاصه داستان:

، نام سریالی جنایی و غم‌انگیز می‌باشد که توسط ولکن کوجاتورک ساخته شده
است. فیرات، بازپرسی موفق است که حافظه اش را از دست داده است. او متهم به
قتل همسر و دخترش می شود و باید از زندان فرار کند تا حقیقت را آشکار کند.

ویدیو بلوک
86 بازدید · بیش از 3 ماه

⁣دانلود سریال ترکی امانت قسمت 416 با زیرنویس فارسی چسبیده - emanatسریال ترکی امانت Emanet قسمت 10 با زیرنویس فارسی چسبیده
42,023

فیلمفلیکس

فیلمفلیکس201 دنبال کننده
سریال ترکی امانت Emanet قسمت 10 با زیرنویس فارسی چسبیده
.
خلاصه داستان:
یامان کریملی یک تاجر موفق و جوان است که در کودکی دوران سختی داشت اما هرگز تسلیم نشد و حتی با هر مانعی قدرتمندتر می شد. او زندگی خود را از صفر شروع کرد و در گذر زمان بسیار ثروتمند شد. تمام آنچه که او در دنیای خود دارد خانواده ای است که او باید پس از مرگ پدرش از آنها مراقبت کند. او در گذشته قلب خود را به روی تمام احساسات عاشقانه بسته بود و تنها نقطه ضعف او برادرزاده 5 ساله اش یوسف است. یوسف در آغوش عموی خود بسیار محافظت می شود، اما او عشق و همدلی را دوست دارد. تنها تصویر عشق و همدلی در ذهن او خاله سحرش است. سحر دختری زیبا و فروتن است که با پدربزرگش زندگی می کند. زندگی او با مرگ خواهرش که عروس خانواده کریملی بود، متزلزل می شود. از این پس او میراثی (امانت خواهرش) دارد که باید به هر قیمتی از آن مراقبت کند. این سریال ماجرای این دو شخص و اسرار پنهان در عمارت کریملی را روایت میکند

ویدیو بلوک
5 بازدید · بیش از 4 ماه

⁣دانلود سریال مارال: حکایت زیبای من - قسمت دوازدهم- Maral: En güzel Hikayem
Showing 1 out of 2