آموزشی

wave
فیلم آموزش نقاشی آبرنگ
00:00:40
video block
1 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
آموزش گیتار - سیستم سه نت روی هر سیم
00:20:08
video block
0 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
نت های موسیقی به زبان انگلیسی + اهمیت آن
00:06:19
video block
0 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
آموزش خروجی گرفتن پریمیر و افتر افکت
00:11:24
video block
0 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
آموزش تعویض مغزی شیر برداشت تصفیه آب
00:01:57
video block
1 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
Road Rage achievement pubg mobile (61) آموزشی میشن ها
00:06:24
video block
0 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز
آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با محیط برنامه
00:08:28
video block
0 مرتبه دیده شده · بیش از 18 روز