حریم خصوصی

ویدیو بلوک یک رسانه تخصصی در رابطه با انتشارو اشتراک ویدئو می باشد. ما خود را

ملزم به حفظ حریم خصوصی افراد دانسته و از انتشار اطلاعات کاربرانمان خودداری می

کنیم. از انجاییکه تمام فیلم های منتشر شده در کوتاهترین زمان بازبینی و رصد می

گردد کلیه محتواهای نقض کننده حقوق اجتماعی  و حریم خصوصی افراد ، اعتقادات و

گروه ها حذف و حساب کاربر متخلف مسدود می گردد.